معنی اسم پسر

معنی اسم پسر باید نشانده شخصیت و اقتدار پسر باشد.

انتخاب اسم پسر نباید باعث آزار و نارحتی او شود بعضی اسم ها میتواند در آینده برای پسران سخت و آزار دهنده باشد.

پدر و مادر قبل از انتخاب اسم برای فرزند پسر خود باید به فکر بازه های زمانی زندگی پسران مشکل ساز نباشد.

دکمه بازگشت به بالا